Szymon Szymkowski

V záveroch vyhlásenia o podmienkach pomoci pri čerpaní z finančného balíka pomoci EÚ je jasne naznačené, že je potrebné ich podrobne špecifikovať v právnych predpisoch ES, ktoré majú v konečnom dôsledku„ zaviazať“ tento mechanizmus do zmluvy. Pokiaľ sa tak nestane, Európska komisia nemôže uplatňovať ustanovenia nariadenia.Čítaj