covid tribunal

Príprava na súdne konania proti rôznym orgánom, inštitúciám a svetovým lídrom vrátane WHO, CDC, PHE, Billa a Melindy Gatesových a ďalších, za spáchanie Covid podvodov, zločinov proti ľudskosti a genocídy. Znalci pokračujúci v trestnom stíhaní tvrdia, že majú dostatok dôkazov potrebných na začatie trestných procesov.Čítaj

Ivermectin tablets

Databáza všetkých doterajších 55 štúdií (21 odborne oponovaných – peer reviewed, 35 s výsledkami vykonanými na liečených a kontrolovaných skupinách) ohľadom pôsobenia lieku Ivermectin proti Covid-19 poskytuje pozoruhodne pozitívny obraz o účinkoch tohto lieku. Aký je záver z vykonaných štúdií?Čítaj

Pavol Kamas

Pavel Kamas vo svojom poslednom znamenitom videu O vírus tu nejde II rozmieňa korona hystériu na drobné a na množstve faktografickej dokumentácie ukazuje absurdnosť celej dnešnej situácie. Odhaľuje skryté zákulisie príprav na korona krízu a zhŕňa rad vedeckých a lekárskych argumentov, poukazujúcich na neexistenciu pandémie. Pridáva ďalšie kamene do mozaiky, z ktorej sa začína vynárať reálny obraz korona agendy, skrytej pod maskou vírusovej pandémie.Čítaj