Dr. Pierre Kory, MD, docent medicíny v lekárskom centre Aurora v St. Luke, prednáša svedectvo o vysokom účinku lieku Ivermektín počas rokovania Výboru pre vnútornú bezpečnosť a vládne záležitosti Senátu USA o „Včasnej ambulantnej liečbe: podstatná súčasť riešenia COVID-19.“

Dr. Pierre Kory je profesionálny lekár postgraduálneho stupňa MD, ktorý ukončil štúdium na St. George’s University. Kory najskôr praktizoval v Madisone, WI, na UW Health, čo je akademické lekárske centrum na University of Wisconsin . Pôsobil tam ako lekársky riaditeľ v Centre traumy a podpory života, na klinike pľúcnej medicíny a vykonával bronchoskopické a pleurálne zákroky. Je odborníkom na ultrasonografiu kritickej starostlivosti. V roku 2015 získal Kory spolu so svojimi spolupracovníkmi ocenenie President’s Choice Britskej lekárskej asociácie za prácu „Ultrasound Point of Care“ (Ultrazvukové hľadisko starostlivosti). Kory bol v máji 2020 „vedúcim služby kritickej starostlivosti“ na Lekárskej a verejnej zdravotnej fakulte Univerzity vo Wisconsine. Je autorom 85 odborných štúdií a publikácií.

Video prebraté zo stránky Otevři Svou Mysl.

Zdroj:
Dr. Pierre Kory – Máme řešení této krize: efektivní a bezpečný lék na COVID-19
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Kory
https://www.researchgate.net/profile/Pierre_Kory

[CZ titulky]

Gab
Telegram
Telegram
Telegram
VKontakte
Parler
MeWe
Email
RSS
94661