Mike Pence

V jednom z najvýznamnejších súdnych sporov, ktoré sa dostali k Najvyššiemu súdu USA ohľadne podvodov pri voľbách 2020, podal projekt Amistad žalobu o ústavný poriadok, ktorý by prinútil predsedu Senátu – viceprezidenta Mikea Penceho – odmietnuť hlasy voliteľov volebných kolégií piatich štátov, pokiaľ kolégiá nebudú riadne zvolené príslušným zákonodarným orgánom štátov.Čítaj

Peter Navarro

Riaditeľ Úradu pre obchod a výrobnú politiku Peter Navarro zverejnil vo štvrtok podrobnú správu, v ktorej načrtáva príklady podvodov a nezrovnalostí pri hlasovaniach, ktoré sú „viac než postačujúce“ na to, aby výsledok volieb prial v prospech prezidenta Trumpa. Navarrova správa je pravdepodobne doteraz najúplnejší zverejnený zoznam a popis prejavov volebného podvodu 2020.Čítaj

general-mike-flynn

Brannon Howse z World View Report odvysielal včera ráno rozhovor, v ktorom predstavil generála Michaela Flynna s jeho prvými verejnými komentármi, odkedy mu prezident Trump udelil milosť. V tomto rozhovore sa dozviete o skutočnej identite Krakena, ako aj potvrdenie, že americkí vojenskí pracovníci boli zabití počas prestrelky, aby sa zmocnili serverov zo serverovej farmy CIA vo Frankfurte, čo je kľúčom na dokázanie zámerného volebného zmanipulovania prostredníctvom diaľkovo zmenených hlasovacích tabuliek systému Dominion.Čítaj

stop-the-steal

Členovia pennsylvánskeho valného zhromaždenia vo vyhlásení uviedli: „Počas všeobecných volieb v roku 2020 došlo k viacerým porušeniam volebných zákonov v Pensylvánii. Zdokumentované nezrovnalosti spojené s hlasovaním prostredníctvom pošty, predbežným prieskumom a získavaním správ narušili náš volebný proces a v dôsledku toho nemôžeme akceptovať potvrdenie výsledkov v celoštátnych voľbách.“Čítaj