Ivermectin tablets

Pozoruhodný liek Ivermectin

Databáza všetkých doterajších 55 štúdií (21 odborne oponovaných – peer reviewed, 35 s výsledkami vykonanými na liečených a kontrolovaných skupinách) ohľadom pôsobenia lieku Ivermectin proti Covid-19 poskytuje pozoruhodne pozitívny obraz o účinkoch tohto lieku. Aký je záver z vykonaných štúdií?

  • 100% z 35 doterajších štúdií uvádza pozitívne účinky. Včasná liečba je úspešnejšia, odhaduje sa zníženie účinku meraného pomocou náhodnej metaanalýzy účinkov o 84%, RR 0,16 [0,08-0,33]. Preventívne použitie tiež poukazuje na vysokú účinnosť.
  • 100% zo 17 randomizovaných kontrolovaných testov (RCT) uvádza pozitívne účinky s odhadovaným znížením o 71%, RR 0,29 [0,17–0,51].
  • Pravdepodobnosť, že neúčinná liečba prinesie také pozitívne výsledky, aké sa uvádzajú v uvedených 35 štúdiách, sa odhaduje na 1 z 34 miliárd (p = 0,000000000029).

Ivermectin, analýza účinnosti – všetky štúdie

Včasná liečba84% zlepšenieRR 0,16 [0,08-0,33]
Neskorá liečba39% zlepšenieRR 0,61 [0,47 – 0,79]
Prevencia90% zlepšenieRR 0,10 [0,05-0,23]
Metaanalýza náhodných účinkov pre všetky štúdie


Ivermectin, analýza účinku – iba pre výsledky úmrtnosti

Včasná liečba86% zlepšenieRR 0,16 [0,08-0,33]
Neskoré liečenie70% zlepšenieRR 0,61 [0,47 – 0,79]
Prevencia99% zlepšenieRR 0,10 [0,05-0,23]
Metaanalýza náhodných účinkov iba pre výsledky úmrtnosti


Ivermectin, analýza účinku – s vylúčením problematických štúdií

Včasná liečba84% zlepšenieRR 0,16 [0,08-0,33]
Neskoré liečenie57% zlepšenieRR 0,61 [0,47 – 0,79]
Prevencia93% zlepšenieRR 0,10 [0,05-0,23]
Metaanalýza náhodných účinkov s vylúčením sporných a problematických štúdií


Ivermectin, analýza účinku – všetky RCT testy

Včasná liečba71% zlepšenieRR 0,16 [0,08-0,33]
Neskoré liečenie50% zlepšenieRR 0,61 [0,47 – 0,79]
Prevencia91% zlepšenieRR 0,10 [0,05-0,23]
Metaanalýza náhodných účinkov pre randomizované kontrolované testy


Zhrnutie

Celkom35 štúdií228 autorov10 338 pacientov
RCT17 štúdií115 autorov2 528 pacientov
Počet vykonaných štúdií, autorov a pacientov v rámci výskumov


Záver
Ivermectin je účinná látka pre liečbu COVID-19. Pravdepodobnosť, že neúčinná liečba prinesie také pozitívne výsledky, aké sa uvádzajú v uvedených 35 štúdiách, sa odhaduje na 1 z 34 miliárd (p = 0,000000000029). Ako sa dá očakávať od účinnej liečby, včasná liečba je úspešnejšia s odhadovaným znížením účinku o 84% meraným pomocou metaanalýzy náhodných účinkov, RR 0,16 [0,08-0,33].

Originálny článok zhrnutia výsledkov štúdií


Zdroj:
https://ivmmeta.com/
v PDF formáte
https://blogspravy.tk/wp-content/uploads/2021/01/ivm-meta.pdf
v PDF v slovenčine (strojovo preložený)
https://blogspravy.tk/wp-content/uploads/2021/01/ivm-meta-sk.pdf
zoznam vykonaných štúdií s odkazmi
https://c19ivermectin.com/

Gab
Telegram
Telegram
Telegram
VKontakte
Parler
MeWe
Email
RSS