Pavol Kamas

O vírus tu nejde

Pavel Kamas vo svojom poslednom znamenitom videu O vírus tu nejde II rozmieňa korona hystériu na drobné a na množstve faktografickej dokumentácie ukazuje absurdnosť celej dnešnej situácie. Odhaľuje skryté zákulisie príprav na korona krízu a zhŕňa rad vedeckých a lekárskych argumentov, poukazujúcich na neexistenciu pandémie. Pridáva ďalšie kamene do mozaiky, z ktorej sa začína vynárať reálny obraz korona agendy, skrytej pod maskou vírusovej pandémie.

Pútavý prejav a bohatstvo použitej dokumentácie, na ktorej sú postavené závery Kamasovej analýzy, prispievajú k obsahovo i faktograficky cennému zhrnutiu a pochopeniu dnešnej zdanlivo chaotickej situácie. Citované dokumenty sú pripojené na konci článku a stojí za to si ich prezrieť.

Video je druhou časťou prvého videa, uverejneného v apríli 2020.

Gab
Telegram
Telegram
Telegram
VKontakte
Parler
MeWe
Email
RSS