NASA Satellite

Právny zástupca Najvyššieho súdu Talianska svedčí o zahraničnom zasahovaní do volieb USA 2020

Advokát pre ústavné spory a právny analytik Mike Yoder dnes na twitteri zverejnil miestoprísažné vyhlásenie právneho zástupcu Najvyššieho súdu v Taliansku Alfia D’Urso, ktorý dosvedčuje výpoveď bývalého vedúceho IT oddelenia projektu Leonardo S.p.A. Artura D’Eliu, o účasti na manipulácii prezidentských volieb v USA 3. novembra 2020.


Aktualizácia:
Generálporučík Thomas McInery v rozhovore potvrdzuje, že svedectvo (nižšie) odhaľujúce taliansku účasť na manipulácii volieb cez satelit je pravdivé. Hovorí, že do manipulácie bolo zapojených veľa štátov a udalosti okolo satelitu sú len časť útokov na integritu volieb – video od 1:20 (-0:55)Dôstojník Arturo D’Elia miestoprísažne vypovedal, že sa na príkaz osôb z americkej ambasády podieľal na hybridnom útoku s cieľom modifikovať dáta z výsledkov volieb v USA, prostredníctvom komunikácie chránenej vojenskou kryptografickou technológiou, prenášanou cez vojenský satelit. Uviedol, že dáta boli manipulované vo viacerých štátoch, v ktorých Biden prehrával, a to tak, že hlasy Donalda Trumpa boli preklopené v prospech Joe Bidena. Hybridný útok sa uskutočnil z územia Talianska a prenášal cez spojovaciu vežu vo Frankfurte v Nemecku.
Arturo D’Elia taktiež prehlásil, že má k dispozícii dôkazy, a taktiež zostavy originálnych aj upravených údajov o hlasovaní, a je ochotný ich predložiť súdu v tejto veci. Momentálne sa nachádza na neznámom mieste.

Video a prepis vyhlásenia právneho zástupcu Najvyššieho súdu Alfia D’Urso


Správa bola preposlaná aj na Telegrame Sidney Powellovej.

Prepis vyhlásenia

„Ja, profesor Alfio D’Urso, právnik Via Vittorio Emanuele, Catania, týmto poskytujem nasledujúce miestoprísažné prehlásenie o faktoch, ktoré boli obsahom niekoľkých mítingov s úradníkom úrovne AI bezpečnostných služieb.

Arturo D’Elia, bývalý vedúci IT oddelenia projektu Leonardo S.p.A., bol obžalovaný z technologickej manipulácie dát a implantácie počítačových vírusov do hlavných počítačov Leonardo S.p.A., v decembri 2020.

V utajenom režime a pod vedením osôb z US, pracujúcich pre americkú ambasádu v Ríme, sa uskutočnila operácia na preklopenie dát v US voľbách z 3. novembra 2020 z výrazného náskoku víťazstva Donalda Trumpa na Joe Bidena vo viacerých štátoch, kde Joe Biden strácal v celkovom počte hlasov.

Obvinený uvádza, že pracoval v zariadení Leonardo S.p.A. a používal kryptovacie možnosti v triede vojenského zabezpečenia hybridnej vojny, aby preniesol a preklopil hlasy cez vojenský satelit z [nezrozumiteľné] veže vo Frankfurte, Nemecko. Obvinený pod prísahou prehlasuje, že dáta v niektorých prípadoch mohli byť preklopené tak, že prevyšovali celkový počet registrovaných voličov. Obvinený prehlasuje, že je ochotný svedčiť proti všetkým osobám a entitám, ktoré boli zapojené do preklopenia hlasov od Donalda Trumpa na Joe Bidena, keď bude zabezpečená úplná ochrana jeho, aj jeho rodiny. Obvinený prehlasuje, že je bezpečne ukrytý na neznámom mieste. Po oficiálnom nariadení je ochotný poskytnúť zostavu originálnych aj preklopených dát ako dôkaz na súde v tejto veci.

Týmto prehlasujem pod prísahou, že vyššie uvedené fakty boli prezentované v mojej prítomnosti.

6. januára 2021, Rím, Taliansko“

Tu je správa v písomnej podobe.Zdroj:
https://twitter.com/Yoder_Esqq/status/1348055966995128327
https://en-volve.com/2021/01/06/bombshell-it-expert-and-global-defense-contractor-testifies-in-italian-court-that-he-and-others-rigged-machines-to-switch-votes-to-biden-in-us-election/
https://t.me/SidneyPowell1/992
https://t.me/SidneyPowell1/993
https://t.me/SidneyPowell1/994

Gab
Telegram
Telegram
Telegram
VKontakte
Parler
MeWe
Email
RSS