Jovan Pulitzer As Witness in Georgia

Bublina praskla: Stanfordský IT expert sa nabúral do volebného systému v Georgia v priamom prenose

„Hocikto môže tieto údaje vytiahnuť, upraviť a vložiť späť do systému, alebo pridať, či vyhodiť dáta v reálnom čase.“

Výskumník a IT expert zo Stanfordskej univerzity, vynálezca QR kódu, Jovan Pulitzer, v stredu popoludní – v rámci vypočutia k volebným podvodom pred senátnou komisiou v Georgia – odhalil, že jeho tím získal prístup k volebným zariadeniam a hlasovacím monitorom v okrese Fulton v štáte Georgia prostredníctvom WiFi pripojenia, a to práve teraz, keď prebiehajú skoré voľby do štátneho senátu.

„V tejto chvíli máme v jednej volebnej miestnosti v okrese nielen prístup cez volebné zariadenia k hlasovacím monitorom (polling pad), ale už sme vo vnútri systému,“ uviedol Pulitzer. „A nemalo by sa to dať cez WiFi, nemalo by to byť umožnené. No zdokumentovali sme, že dokážeme zvonku obojsmerne komunikovať v reálnom čase, čo znamená, že prijímame aj odosielame dáta – nikdy by sa to nemalo stať, nemalo by to byť možné cez WiFi. No teraz sme zdokumentovali v reálnom čase, že sa to dá.“

„Chcel by som dosvedčiť, že sa to deje práve teraz v jednej volebnej miestnosti, kde všetci hlasujú,“ dodal Pulitzer a zmienil sa o práve prebiehajúcich skorých voľbách do štátneho senátu.

⚠ Na zobrazenie tohto obsahu je potrebné akceptovať tieto cookies: preferences, statistics, marketing.
⚠ Na zobrazenie tohto obsahu je potrebné akceptovať tieto cookies: preferences, statistics, marketing.

Na otázky senátorov v komisii o povahe prieniku do systému, Pulitzer odpovedal: „Prienik prichádza cez hlasovací monitor, kde sa všetko kontroluje, no teraz stačí iba jedno zariadenie, aby sa to spoločne prepojilo a ste vo vnútri. Najvážnejšie je, že komunikácia by nemala byť obojsmerná, ani zvonku prístupná, ani vôbec zapnutá… no ona prístupná je.“

„To, čo sa môže stať, keď ste schopný takúto operáciu uskutočniť, je to, že dokážete údaje vymieňať, môžete údaje stiahnuť, upraviť a potom vložiť späť do systému, prípadne pridať alebo ubrať nejaké dáta, a to všetko v reálnom čase,“ uviedol Pulitzer.

⚠ Na zobrazenie tohto obsahu je potrebné akceptovať tieto cookies: preferences, statistics, marketing.
Jovan Pulitzer svedčí pred senátnou komisiou v Georgia počas verejného vypočutia k volebným podvodom

Vo svojom svedectve Jovan Pulitzer, autor 65 akademických prác, odhalil klamlivé tvrdenia médií, ktoré opakujú, že nabúranie sa do hlasovacích automatov nie je možné, a taktiež kvalitu „fact-checkerov“, ktoré i naďalej podsúvajú, že k žiadnemu podvodu počas prezidentských volieb v roku 2020 nemohlo dôjsť.

Zdroj:
https://nationalfile.com/breaking-stanford-researcher-hacked-georgia-voting-machine-confirms-pump-and-dump-vote-manipulation-possible
https://www.naturalnews.com/2020-12-30-game-over-dominion-voting-machines-live-hacked-georgia-election.html
https://ussanews.com/News1/2020/12/30/qr-code-inventor-hacks-georgia-voting-machines-during-state-senate-hearing-proves-they-connect-to-internet-communicate-two-ways

Gab
Telegram
Telegram
Telegram
VKontakte
Parler
MeWe
Email
RSS