nashville-missile-feature

Výbuch v Nashville mohol byť raketovým úderom s cieľom zničenia „špionážneho uzlu“ v zariadeniach AT&T

Videozáznam nižšie zreteľne ukazuje dymovú stopu, klesajúcu zhora nadol, čo by nasvedčovalo stope raketového úderu zhora, bezprostredne pred výbuchom.

Tiež vieme, že dotyčné miesto (ktoré bolo rozmazané na mapách Google), obsahovalo komplex VoIP smerovačov AT&T / NSA, ktorý umožňuje NSA špehovať všetky telefónne rozhovory a telefónne texty kohokoľvek, kto používa sieť AT&T. Článok Intercept „ The Wiretap Rooms “ vysvetľuje existenciu „skrytých špionážnych uzlov NSA“ po celej Amerike.

Google Street View na adrese, ktorá zobrazuje výkladnú skriňu AT&T „spy hub“ od spoločnosti Google.

Bývalý majiteľ budovy je údajne Cerebus Capital, spoločnosť viazanú na Yagoobzadeh, ktorý získal časť vlastníctva volebných systémov Dominion.

Rôzni internetoví analytici tvrdia, že cieľom výbuchu bolo zastavenie auditu hlasovacích strojov Dominion, ktorý sa chystal uskutočniť v budove, hoci to ešte nebolo potvrdené.
Výbuch mohol byť navrhnutý tak, aby maximalizoval lokálny efekt odstránenia citlivej elektroniky umiestnenú v centre AT&T/NSA.

Prichádzajúca raketa dokazuje, že išlo o vojenskú operáciu zahájenú z lietadla

Nasledujúce snímky z videa ukazujú prichádzajúcu dymovú stopu, čo by nasvedčovalo vojenskej operácii, kedy bola raketa vystrelená z lietadla:

A tu je asi o sekundu neskôr, keď dymová stopa mizne zhora nadol (čo naznačuje raketu pohybujúcu sa zhora na zem):

A následne dôjde k výbuchu:

Že k takému scenáru mohlo naozaj dôjsť, by nasvedčovalo aj rozhodnutie Federálneho leteckého úradu (FAA), ktorý čoskoro po výbuchu klasifikoval vzdušný priestor nad Nashville ako „vzdušný priestor národnej obrany“ so zákazom preletov v rámci dočasného obmedzenia letov (bezletová zóna) a uviedol, že vláda môže voči narušiteľom bezletovej zóny použiť aj smrtiacu silu.

Videozáznam tesne pred výbuchom

⚠ Na zobrazenie tohto obsahu je potrebné akceptovať tieto cookies: preferences, statistics, marketing.

Zdroj:
https://www.naturalnews.com/2020-12-26-nashville-explosion-was-actually-a-missile-strike-att-nsa-spy-hub.html
https://www.theepochtimes.com/deadly-force-could-be-used-against-aircraft-over-nashville-faa_3633214.html

Gab
Telegram
Telegram
Telegram
VKontakte
Parler
MeWe
Email
RSS