White House

USA – Memorandum o oprávnení generálneho prokurátora používať utajované skutočnosti v súvislosti s preskúmaním spravodajských činností

Vydané dňa: 22. decembra 2020

SPRÁVA PRE

  • sekretariát štátu
  • sekretariát pokladnice
  • ministra obrany
  • generálneho prokurátora (AG)
  • sekretariát pre energie
  • sekretariát vnútornej bezpečnosti
  • riaditeľa Národnej spravodajskej služby
  • riaditeľa Ústrednej spravodajskej služby
  • AGENTÚRY


PREDMET:

Právomoc generálneho prokurátora používať utajované informácie v súvislosti s preskúmaním spravodajských činností týkajúcich sa prezidentských volieb v roku 2016.

Orgánom, ktorý ma ako prezidenta ustanovuje ústava a zákony Spojených štátov amerických, týmto nariaďujem:

Oddiel 1. Orgán generálneho prokurátora. Generálny prokurátor v súčasnosti vykonáva previerku spravodajských aktivít týkajúcich sa kampaní počas prezidentských volieb v roku 2016 a niektorých súvisiacich záležitostí. 13. mája 2019 generálny prokurátor nariadil Johnovi Durhamovi vykonať toto preskúmanie, ktoré sa následne vyvinulo v trestné stíhanie. Dňa 19. októbra 2020 generálny prokurátor vymenoval pána Durhama za vedúceho vyšetrovania v súlade s právomocami a nezávislosťou, ktoré poskytujú nariadenia osobitného poradcu ministerstva spravodlivosti.

V memorande z 23. mája 2019 som usmernil vedúcich zložiek spravodajskej komunity, ako sú definované v 50 USC 3003 (4), a vedúcich každého oddelenia alebo agentúry, ktorá obsahuje zložku spravodajskej komunity, pomáhať generálnemu prokurátorovi v súvislosti s týmto preskúmaním a splnomocnil som generálneho prokurátora na odtajnenie, zníženie stupňa utajenia alebo na smerovanie odtajnenia alebo zníženia stupňa utajenia informácií alebo správ, ktoré sa týkajú jeho preskúmania. Generálny prokurátor je okrem toho oprávnený použiť utajované skutočnosti, ktoré považuje za potrebné v súvislosti s jeho preskúmaním, a to aj v prípade veľkej poroty alebo iného konania.

Oddiel 2. Všeobecné ustanovenia.

a) Nič v tomto memorande sa nesmie vykladať tak, aby ovplyvňovalo alebo inak ovplyvňovalo:

i) právomoc udelenú zákonom výkonnému orgánu alebo agentúre alebo ich vedúcemu; alebo

ii) funkcie riaditeľa Úradu pre správu a rozpočet týkajúce sa rozpočtových, administratívnych alebo legislatívnych návrhov.

b) Toto memorandum sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi a s výhradou dostupnosti rozpočtových prostriedkov.

c) Právomoc v tomto memorande končí po ukončení vyšetrovania osobitného právneho zástupcu, pokiaľ to prezident výslovne nerozšíri. Okrem toho sa týmto oprávnenie generálneho prokurátora podľa 23. mája 2019 rozširuje, memorandum sa končí až po ukončení vyšetrovania osobitného právneho zástupcu, pokiaľ to prezident výslovne nerozšíri.

(d) Toto memorandum nemá za cieľ vytvárať a nevytvára žiadne práva ani výhody, hmotné ani procesné, vymáhateľné podľa zákona alebo spravodlivým spôsobom ktoroukoľvek stranou proti USA, jej oddeleniam, agentúram alebo subjektom, ich vedúcim pracovníkom, zamestnancom, agentom alebo akejkoľvek inej osobe.


DONALD J. TRUMP

Zdroj:
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-attorney-generals-authority-use-classified-information-connection-review-intelligence-activities/

Gab
Telegram
Telegram
Telegram
VKontakte
Parler
MeWe
Email
RSS