Georgia Election

Významný krok k decertifikácii nedôveryhodných volieb v štáte Georgia

Výbor Štátneho senátu Georgia (GA) odporúča zrušiť poverenie voliteľov GA v prezidentských voľbách v USA, vydané štátnymi úradníkmi.

Štátny senát GA s republikánskou väčšinou (GOP) dnes ráno zverejnil oficiálnu správu zákonodarcov štátu o masívnych volebných podvodoch, ku ktorým došlo v štáte pred, počas a po hlasovaní 3. novembra vo všeobecných voľbách v USA.

Zhrnutie správy:

Všeobecné voľby 3. novembra 2020 („voľby“) boli chaotické a všetky oznámené výsledky treba považovať za nedôveryhodné. Podvýbor získal dôkazy od svedkov a čestné vyhlásenia pod prísahouPodvýbor si vypočul dôkazy o tom, že sa nepoužívali príslušné protokoly dokumentačných zápisníc hlasovacích lístkov pred voľbami, počas volieb, po otvorení hlasovacích lístkov, ani počas prepočtov.

Podvýbor si vypočul svedectvo, že je možné alebo dokonca pravdepodobné, že do platných hlasovacích lístkov bolo započítaných veľké množstvo podvodných hlasovacích lístkov; neexistuje žiadny spôsob, ako vypátrať hlasovacie lístky po tom, ako boli oddelené od miesta pôvodu. Podvýbor si vypočul svedectvo o hlasovacích lístkoch, ktorých pôvod vyzeral podozrivo, alebo ktoré sa nedali overiť a neschopnosť volebných pracovníkov rozlišovať medzi skúšobnými hlasovacími lístkami a hlasovacími lístkami neprítomných. Podpisy neboli v procese hlasovania neprítomných dostatočne overené podľa zákona.

Pozorovatelia volebných prieskumov v predvolebnej noci vypovedali, že si všimli, že hlasovacie lístky nie sú zabezpečené, že sa nepoužívajú plomby ani bezpečnostné štítky, a že dokumentačné zápisnice boli často neúplné, alebo chýbali. Počas procesu prepočítavania pozorovatelia zaregistrovali podobné vzory nezabezpečených hlasovacích lístkov, ktoré mali poškodené plomby a prípady, kedy hlasovacie lístky ležali niekoľko hodín, alebo i celú noc na nezabezpečených miestach. Chýbalo dodržiavanie smerníc, nedbalé narábanie s hlasovacími lístkami spočítavajúcimi, úmyselné zakrývanie hlasovacích čísel pracovníkmi, nedostatočné sledovanie postupu pri prepočítavaní, nebezpečné zaobchádzanie s vojenskými hlasovacími lístkami a nezabezpečené údaje, ako napríklad notebooky a flash disky. Podľa predloženého svedectva došlo aj k mnohým poruchám hlasovacích zariadení, kedy hlasovacie lístky strojmi buď neprešli, alebo boli započítané viackrát.

Veľké množstvo svedectiev podporilo dôkazy o koordinovanom úsilí zabrániť transparentnému procesu sledovania sčítania hlasovacích lístkov počas otváracieho obdobia, absencie a počas volebnej noci. Svedkovia vypovedali o nepriateľstve voči republikánskym volebným pracovníkom počas prepočítavania – orientačné označenie nebolo k dispozícii, dvere boli zamknuté a pozorovatelia republikánskych volieb boli poslaní domov skôr alebo dostali podradné úlohy.

Pozorovatelia v celom štáte boli nútení držať sa v neprimerane veľkej vzdialenosti od kontrolného procesu – určité spoločenské dištancovanie je pochopiteľné, ale pozorovateľom bola blokovaná vizuálna možnosť sledovať čo bolo napísané na hlasovacích lístkoch, alebo mať akýkoľvek zmysluplný prístup, ako kontrolovať sčítanie, alebo dvakrát kontrolovať, či to, čo sa počítalo, bolo skutočne priradené správnemu prezidentskému kandidátovi. Tiež nemohli pozorovať, čo sa dostalo do systému ARLO, ani im nebolo povedané, koľko hlasov do ARLO vstupuje. Namiesto toho im bolo povedané, že tieto počty budú spočítané a prístupné až po vyhodnotení na úrade štátneho sekretára. Bolo im tiež povedané, aby nefotili, nefilmovali, ani nepoužívali iný spôsob dokumentácie diania pri voľbách, na ktorých sa zúčastnili, a to na základe nariadenia Štátnej volebnej rady. Takéto pravidlo je v rozpore s duchom a účelom volebného zákona.

Zdroj:
https://populist.press/breaking-huge-move-to-decertify-untrustworthy-election/

Gab
Telegram
Telegram
Telegram
VKontakte
Parler
MeWe
Email
RSS