Szymon Szymkowski

Szymon Szynkowski o čerpaní pomoci z finančného balíka EÚ

V záveroch vyhlásenia o podmienkach pomoci pri čerpaní z finančného balíka pomoci EÚ je jasne naznačené, že je potrebné ich podrobne špecifikovať v právnych predpisoch ES, ktoré majú v konečnom dôsledku„ zaviazať“ tento mechanizmus do zmluvy. Pokiaľ sa tak nestane, Európska komisia nemôže uplatňovať ustanovenia nariadenia. Nariadenie s týmto záručným mechanizmom neobchádza zmluvy tak, ako boli v pôvodnom znení. Sú zakotvené v európskych zmluvách, a preto sa musí implementovať v súlade s nimi. Ak sa to bude realizovať týmto spôsobom a dôjde k dohode všetkých krajín EÚ, potom je tu záruka, ktorá nám umožňuje mať istotu, že to nebude mechanizmus zneužitý na politické účely “- hovorí Szymon Szynkowski v rozhovore pre portál wPolityce.pl aka Sęk, zástupca vedúceho ministerstva zahraničných vecí Poľska.

wPolityce.pl: Aké sú vaše závery po skončení samitu Rady Európy v Bruseli?

Szymon Szynkowski vel Sęk: Som veľmi šťastný z dvojnásobného úspechu predsedu vlády Mateusza Morawieckeho. Prvým pozitívnym aspektom je skutočnosť, že bol prijatý nielen viacročný finančný rámec, ale aj skutočnosť, že tzv. Rekonštrukčný fond umožní Poľsku získať v najbližších rokoch nenávratné granty takmer 30 miliárd EUR, ako aj možné pôžičky v hodnote ďalších niečo málo cez 30 miliárd EUR. Je to veľmi dobrá správa v súvislosti s vôľou posilniť protikrízový štít, ktorý vláda predsedu vlády Morawieckeho rozšírila postupnosťou rôznych krokov proti poľskej ekonomike. Toto je štít, vďaka ktorému je Poľsko jednou z ekonomík, ktorá sa najlepšie vyrovná s krízou spojenou s pandémiou Covid-19 v EÚ. V týchto činnostiach bude možné vďaka týmto peniazom pokračovať a posilniť ich.

A aký je druhý pozitívny aspekt?

Na druhej strane sme sa vyhli prekročeniu červenej čiary, ktorú už pred dvoma rokmi načrtla vláda premiéra Mateusza Morawieckeho, tzv. mechanizmus podmienenosti. Malo ísť o nástroj politického tlaku s nejasnými kritériami, ktorý by bolo možné svojvoľne uplatniť na štáty, voči ktorým by bolo možné vzniesť námietky, pokiaľ ide o údajné porušenie právneho štátu, ktoré však nebolo konkrétne špecifikované. Do záverov samitu Rady Európy bol zahrnutý záručný mechanizmus, ktorý nás má chrániť pred týmto veľkým rizikom. Bolo naznačené, že otázku ochrany rozpočtových záujmov EÚ je potrebné oddeliť od postupu uvedeného v čl. 7 ZEÚ, ktorý sa týka kontroly právneho štátu. Táto otázka bola jednoznačne zakotvená v záveroch Rady Európy. Ďalej sa posilní príslušnými právnymi predpismi ES. Okrem toho je pred nami bezpečnostný ventil v podobe potreby ratifikovať rozhodnutie o vlastných zdrojoch poľským Sejmom, čo nám umožňuje mobilizovať peniaze z fondu na obnovu. Zaoberáme sa preto mechanizmom viacbodovej záruky, aby sa rozptýlili naše obavy z politického využívania nariadenia.

Neobávate sa však, že záruky dané v záveroch samitu Rady Európy sa náhle, za záhadných okolností, vyvinú pod špecifickým politickým tlakom a my budeme opäť čeliť fait accompli a interpretácia nariadenia nebude v súlade s tými, ktoré boli prijaté?

Nebojím sa toho, pretože sa tu nezaoberáme iba akýmsi výkladovým vyhlásením. Tu sa zaoberáme viacbodovým záručným mechanizmom, ktorý vychádza jednak z ustanovení v záveroch samitu týkajúcich sa oddelenia právneho štátu a kontroly správneho vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ. Na druhej strane následné ustanovenia v záveroch naznačujú, že samotné zistenie porušenia zásad právneho štátu nemôže byť základom pre spustenie nariadenia a všeobecné výhrady nemôžu byť základom jeho fungovania. Tiež je v záveroch jasne naznačené, že majú byť podrobne špecifikované v právnych predpisoch ES, ktoré majú v konečnom dôsledku „zaviazať“ tento mechanizmus do zmluvy. Pokiaľ sa tak nestane, Európska komisia nemôže uplatňovať ustanovenia nariadenia. Nariadenie s týmto záručným mechanizmom neobchádza zmluvy tak, ako boli v pôvodnom znení. Je zakotvené v európskych zmluvách, a preto sa musí implementovať v súlade s nimi. Ak sa bude vykonávať týmto spôsobom a všetky krajiny EÚ sa na tom dohodnú, potom je to záruka, ktorá nám dá istotu, že nepôjde o mechanizmus zneužívaný na politické účely.

Zdroj:
https://wpolityce.pl/polityka/530542-nasz-wywiad-szynkowski-vel-seknasze-obawy-zostalo-rozwiane

Gab
Telegram
Telegram
Telegram
VKontakte
Parler
MeWe
Email
RSS