orban-viktor

Viktor Orbán: Európa nesmie uviaznuť v Sorosovej pavučine

Mnohí veria, že predseda vlády krajiny by sa nemal hádať s Györgyom Sorosom. Tvrdia, že Soros je ekonomický zločinec, pretože svoje peniaze zarobil špekuláciami, ničením miliónov ľudí a dokonca vydieraním celých národných ekonomík. Tak ako vlády nemôžu rokovať s teroristami, tak ani premiéri sa nemôžu hádať s ekonomickými zločincami.

Teraz som k tomu nútený, pretože miliardár a špekulant maďarského pôvodu György Soros vydal otvorené príkazy vodcom Európskej únie v článku napísanom 18. novembra o Project Syndicate . V ňom im dáva pokyn, aby prísne potrestali tie členské štáty, ktoré sa nechcú pripojiť k zjednocujúcej európskej ríši pod hlavičkou globálnej, otvorenej spoločnosti.

V priebehu histórie bola sila Európy vždy daná národom. Aj keď majú národy Európy rôzny pôvod, spájajú ich spoločné korene našej viery. Európsky rodinný model založený na židovsko-kresťanských tradíciách bol základom našich spoločenstiev. Bola to kresťanská sloboda, ktorá zabezpečila slobodu myslenia, kultúry a vytvorila priaznivú konkurenciu medzi národmi Európy. Vďaka rozmanitosti sa Európa stala po celé stáročia svetovým lídrom.

Akýkoľvek pokus o zjednotenie Európy pod rúškom ríše zlyhal. Historická skúsenosť nám teda hovorí, že Európa bude opäť skvelá, ak sa jej národy stanú opäť skvelými a budú odolávať všemožným imperiálnym túžbam.

Veľké sily opäť smerujú k rozpadu európskych národov a zjednoteniu kontinentu pod záštitou globálnej ríše. Sorosova sieť, ktorá sa pretláča medzi európsku byrokraciu a politickú elitu, už roky pracuje na tom, aby sa z Európy stal imigrantský kontinent. Najväčšou hrozbou pre štáty Európskej únie je dnes Sorosova sieť, ktorá podporuje globálnu otvorenú spoločnosť a snaží sa zrušiť národné rámce. Ciele siete sú zrejmé: vytvoriť zmiešanú etnickú, multikultúrnu a otvorenú spoločnosť urýchlením migrácie, zrušením národného rozhodovania a jeho odovzdaním do rúk globálnej elity.

Európska únia má problémy. Zasiahla ju bezprecedentná hospodárska kríza od roku 2008, migračná kríza od roku 2015 a ničivá pandémia v roku 2020. Európa sa ešte nedostala z predchádzajúcich kríz, takže dopad pandémie koronavírusu môže predstavovať ešte väčšie znepokojenie. Už sú toho náznaky. Veľa krajín má verejný dlh, nezamestnanosť a ekonomický stav na kritickej úrovni. Nikdy nebola väčšia potreba európskej solidarity, aby sa európske národy spojili, aby si navzájom pomáhali.

Špekulant, ktorý si hovorí filantrop, sa počas žiadnej z kríz nepozeral na záujmy obyvateľov Európy, ale konal vo svoj prospech. Počas hospodárskej krízy zostal nezabudnuteľný jeho útok na forint a najväčšiu maďarskú banku, jeho plán na urýchlenie, rozdelenie a financovanie presídlenia prisťahovalcov počas migračnej krízy a teraz jeho návrh, namiesto solidarity a vzájomnej pomoci, sa navzájom trestať.

Sieť spravovaná Györgyom Sorosom sa už nevyhýba otvorenému zásahu. Chce vyvinúť väčší tlak na národné štáty ako kedykoľvek predtým. Naladí národy Európy proti sebe. Sieť zariadení je vzájomne prepojená a je prítomná v rôznych sférach verejného života. Na výplatnej páske Györgya Sorosa je dlhý rad politikov, novinárov, sudcov, byrokratov a politických agitátorov maskovaných ako civilisti. A hoci miliardár obviňuje všetkých svojich nepriateľov z korupcie, on sám je najskorumpovanejším 2 mužom na svete. Kohokoľvek úplatného si kúpi. Ten, koho kúpiť nedokáže, je vylúčený, ponížený, zastrašený, zničený sieťou s jeho impozantnou zbraňou – ľavicovým mediálnym pozadím.

Mnoho vysokých úradníkov EÚ pracuje v sieti Györgya Sorosa na vytvorení jednotnej ríše. Chcú vybudovať inštitucionálny systém, ktorý si chce pod záštitou otvorenej spoločnosti vynútiť jednotný spôsob myslenia, jednotnú kultúru, jednotný sociálny model zo slobodných a nezávislých národov Európy. Zbavenie práva všetkých národov rozhodovať o svojom osude. Ich cieľ nazývaný právny štát slúži aj tomuto cieľu, ktorý neuznáva vládu zákona, ale nadvládu sily.

Rozdiely sú zrejmé. Chceme opäť otvorenú spoločnosť a chceme bezpečnú spoločnosť. Podľa neho je demokracia iba liberálna, my si myslíme, že môže byť kresťanská. Sloboda podľa neho môže slúžiť iba sebarealizácii, my veríme, že slobodu je možné využiť aj na nasledovanie Kristovho učenia, na službu domu a na ochranu našich rodín. Základ kresťanskej slobody: sloboda voľby. Tá je teraz v ohrození.

My vo východnej časti Únie veľmi dobre vieme, čo to znamená byť slobodní. Dejiny národov strednej Európy boli jedným neľútostným bojom za slobodu proti veľkým impériám, aby sme znovu a znovu získali naše právo na naše vlastné rozhodnutie. Zažili sme to na vlastnej koži: každá imperiálna ambícia prináša len porobu. Je jej tu stále dosť, od generácie bojovníkov za slobodu – od Estónska po Slovinsko, od Drážďan po Sofiu v krajinách bývalého východného bloku -, ktorí si stále osobne pamätajú, aké je to postaviť sa proti nadvláde tyrana a jej komunistickej verzii. Zastrašovanie, materiálne a morálne ničenie, fyzické a duševné týranie. O nič také viac nestojíme.

Západní vodcovia, ktorí celý život prežili vo svete zdedenej slobody a vlády zákona, by teraz mali počúvať tých, ktorí bojovali za slobodu a na základe svojich osobných životných skúseností dokážu rozlišovať medzi vládou zákona a svojvôľou. Musia prijať to, že 21. storočí sa nemôžeme vzdať slobody, ktorú sme si vybojovali na konci 20. storočia.

O boji za a proti novému bruselskému impériu ešte nie je rozhodnuté. Zdá sa, že Brusel sa vzdáva, ale mnoho národných štátov stále odoláva. Ak si chceme zachovať našu slobodu, Európa nesmie podľahnúť Sorosovej sieti.

Zdroj: Európa nem hódolhat be a Soros-hálózatnak

Gab
Telegram
Telegram
Telegram
VKontakte
Parler
MeWe
Email
RSS